PL DE EN
lewy_IMG1.jpeg lewy_IMG10.jpeg lewy_IMG11.jpeg lewy_IMG12.jpeg lewy_IMG2.jpeg lewy_IMG3.jpeg lewy_IMG4.jpeg lewy_IMG5.jpeg lewy_IMG6.jpeg lewy_IMG7.jpeg lewy_IMG8.jpeg lewy_IMG9.jpeg
dobre miejsce dla inwestycji
prawy_IMG1.jpeg prawy_IMG2.jpeg prawy_IMG3.jpeg prawy_IMG4.jpeg prawy_IMG5.jpeg prawy_IMG6.jpeg prawy_IMG7.jpeg prawy_IMG8.jpeg
dobre miejsce na wypoczynek
Dane kontaktowe
UMiG Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
47-110 Kolonowskie

tel.: 77 46 11 140
e-mail:
Kalendarz wydarzeń
Statystyka odwiedzin
Wizyt dzisiaj: 2895
W tym miesiącu: 88375
Ogółem: 2365766

Aktualności

 • 19 grudnia 2014

  WESOŁYCH ŚWIĄT!

  wesolych swiat 2014.jpeg

 • 19 grudnia 2014

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  Informujemy, iż od 1 lipca 2013 r. uległ zmianie sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, istnieje możliwość skorzystania z usługi dodatkowej, świadczonej przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przebywających m.in. czasowo na nieruchomości. Usługa dodatkowa ma na celu zapewnienie jednorazowego odbioru odpadów w czasie kilkudniowego przebywania mieszkańca na nieruchomości, na której zostały odpady wytworzone. Koszt odbioru worka 120 l lub opróżnienie pojemnika to zaledwie 14,00 zł brutto.

  Przy skorzystaniu z usługi dodatkowej mają Państwo pewność, że odpady są przekazywane i zagospodarowane według obowiązujących standardów oraz unikają Państwo groźby kary za niewłaściwe pozbywanie się własnych śmieci.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (77)4461194, poprzez zapytanie na adres e-mail:  oraz stronie www.czystyregion.pl Przypominamy, że Związek Międzygminny „Czysty Region” jest instytucją odpowiedzialną za odpady komunalne i zajmuje się gospodarką odpadami w imieniu 11 gmin członkowskich: Cisek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Walce, Zdzieszowice.

  Związek Międzygminny "Czysty Region"

 • 18 grudnia 2014

  JEDNORAZOWA ZMIANA ROZKŁADU JAZDY

  ROZKLAD.jpeg

 • 15 grudnia 2014

  KOMUNIKAT

  W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI DO URZĘDU MIASTA I GMINY KOLONOWSKIE INFORMACJAMI ZE STRONY MIESZKAŃCÓW, DOTYCZĄCYMI NIEZIDENTYFIKOWANEJ OSOBY, PORUSZAJĄCEJ SIĘ PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU W CENTRUM KOLONOWSKIEGO, MOGĄCEJ  STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PRZEDE WSZYSTKIM DOTYCZY TO OSÓB SAMOTNIE WRACAJĄCYCH Z PRACY, SZKOŁY CZY KOŚCIOŁA. PROSI SIĘ TAKŻE O WZMOŻENIE OPIEKI ZE STRONY RODZICÓW NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ.

 • 12 grudnia 2014

  OGŁOSZENIE

  kgk.jpeg

 • 10 grudnia 2014

  ZAPROSZENIE

  koncert.jpeg

 • 9 grudnia 2014

  ZAPROSZENIE

  JARMARK.jpeg

 • 9 grudnia 2014

  BUDOWA ZAKOŃCZONA!

  W dniu 8 grudnia odebrano budynek gospodarczy przy zabytkowej chacie, wybudowany w ramach projektu pt. „Lokalne muzea pod wspólnym dachem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.

  Obecnie trwają prace nad opracowaniem inwentaryzacji zebranych w zabytkowej chacie eksponatów oraz tych, które docelowo znajdą się w nowym obiekcie. Będą to głównie maszyny i urządzenia rolnicze.

  Na przyszły rok zaplanowano otwarcie ekspozycji zarówno po polskiej stronie, jak i u naszych partnerów w czeskim Belotinie, gdzie również powstaje budynek wystawienniczy oraz szereg działań promocyjnych, mających na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej obu gmin.

  W związku z planowanym uruchomieniem nowej ekspozycji, zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy posiadają zabytkowe maszyny i narzędzia rolnicze i chcieliby je przekazać do lokalnego muzeum, o kontakt z p. Gerardem Mańczyk, tel. 506 483 544.

 • 9 grudnia 2014

  ZAPROSZENIE

  KIERMASZ.jpeg

 • 9 grudnia 2014

  SYTUACJA NA UKRAINIE: BRAK JAKIEGOKOLWIEK ZAGROŻENIA W ZWIĄZKU Z INCYDENTEM W ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA UKRAINIE – 5 GRUDNIA 2014 R.

  W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

  Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

  * * *

  Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

Odnośniki
Członkostwo
Projekt i realizacja: © 2011-2014 netkoncept.com | skycms